Isyu 02 Oktubre 2012: Nilalaman

Si Orly Marcellana: Magsasakang Aktibista
Introduksyon sa ikalawang isyu ng Linyang Masa | Andang Juan

Mga Tula ni Orly Marcellana

Ako’y Magsasakang Aktibista

 Aking Lupang Tinubuan

Damo at hindi tao ang aking pinapatay 

Patak ng Ulan

Palay

Hinaing ng Bukid

Kung Ako’y Bumagsak

Ikaw at Ako

Alay kay Kasamang Diosdado “Fort” Fortuna

Alay kay Kasamang Kano

Sulong, Tata Pido

Ang Kawayan

Nasaan ang aking mga anak?

Ang Aking Pamana

Tungkol sa Linyang MasaComments are closed.